گواهینامه استاندارد (برای دامنه‌های غیر ir.) (مخصوص یک آدرس دامنه)

119,000 تومان

سالانه

گواهینامه استاندارد پر استفاده‌ترین نوع گواهینامه جهت استفاده برای یک آدرس دامنه می‌باشد (جهت سایت‌هایی با زیردامنه‌های متعدد بایستی از گواهینامه نوع Wildcard استفاده نمایید).

DV Wildcard

1,124,000 تومان

سالانه

این گواهینامه جهت وب‌سایت‌هایی که دارای یک یا تعداد بیش‌تری زیردامنه هستند کاربرد دارد.

Populer